Sykehusprosjekter Norge rundt Av Sykehusbygg HF den 22. september 2017

Tomt Ullandhaug Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

Bli med på foredrag under Sykehusbyggkonferansen og få et innblikk i kommende store sykehusprosjekter i Norge.

Årlig skal det investeres 8-10 milliarder kroner i sykehusbygging i Norge, og det betyr mange nye prosjekter. Dette foredraget gir deg et unikt innblikk i de forskjellige kommende prosjektene.

Vi tar turen fra Kristiansand til Hammerfest, snakker med prosjektledere, «besøker» byggeplasser og får innblikk i prosjektenes planer, behov og utfordringer.

Vil dele erfaringer

Prosjektledere fra de forskjellige prosjektene vil fortelle om hvordan man jobber med prosjekter i startfasen, og hva som er neste steg. Vi skal også innom byggeplassene og få et unikt innblikk i prosjektets planer, behovene og ikke minst utfordringene.

– Startfasen i et prosjekt er alltid spennende. Det er mange utfordringer og problemstillinger som må løses, og med erfaring blir slike ting enklere hver gang. Dette er erfaring vi gjerne vil dele videre på Sykehusbyggkonferansen. Vi gleder oss til å vise noen av de mange prosjektene vi har på trappene, sier Mona Nyberg, Prosjektleder Sykehusbygg HF.

Noen prosjekter som er i startgropen:

– Sykehuset Telemark, Skien

– OUS, nybygg og rehabilitering på Radiumhospitale: Aker og Gaustad

– Nye Drammen Sykehus• Stavanger Universitetssykehus

– Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal• Nye Hammerfest Sykehus

– Helgelandssykehuset

– Bygg for psykisk helse: Østmarka, Levanger og Sørlandet

 

Foredraget holdes tirsdag 28.november, 13:30 – 15:00. Hele programmet for konferansen finner du her.

 

Les mer om våre prosjekter på våre hjemmesider.