Sammen mot kriminalitet i arbeidslivet Av dinamo den 29. november 2017

Under årets Sykehusbyggkonferanse undertegnet Skatteetaten og Sykehusbygg en samarbeidsavtale. – Samarbeidet skal bidra til å hindre arbeidskriminalitet og sosial dumping på byggeprosjektene, sier Administrerende direktør i Sykehusbygg HF Ann Elisabeth Wedø.

Avtalen ble undertegnet på den årlige konferansen i Trondheim. Samarbeidet mellom Skatteetaten og Sykehusbygg går blant annet ut på å utveksle informasjon som sikrer at leverandører og underleverandører opptrer i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning. Alle leverandører må gi fullmakt som sikrer innsyn i taushetsbelagt informasjon. Skatteetaten skal også bidra med opplæring og kompetanseheving av ansatte.

– Samarbeidet med Skatteetaten er et veldig positivt skritt i kampen mot arbeidskriminalitet, og bidrar til at entreprenører konkurrerer om oppdragene på like vilkår. Åpenheten vi nå vil ha med leverandørene våre gjør at vi kan forsikre oppdragsgiverne enda bedre kvalitet, sier Wedø.

Ett av flere tiltak

Sykehusbygg leder store sykehusprosjekter på oppdrag fra helseforetakene, og det skal investeres mellom 8-10 milliarder kroner årlig i Sykehusbygging. Derfor tar de arbeidet med å forhindre kriminelle forhold på byggeplasser, svært alvorlig. Samarbeidet med Skatteetaten er bare ett av flere tiltak.

– Det er viktig at arbeidskriminalitet tas seriøst. Sykehusbygg skal levere effektive prosjekter av høy kvalitet og da må man ha både lovlige og gode forhold på byggeplassene. Det er en viktig samfunnsoppgave, og derfor er vi veldig takknemlig for at vi får denne hjelpen fra Skatteetaten. Samarbeidet gjør at vi kan ha bedre kontroll og kan påvirke byggebransjen, forteller Wedø.

Glad for at Sykehusbygg tar ansvar

Skatteetaten har også liknende avtaler med andre aktører, blant andre Statens Vegvesen. Dette er en følge av fokuset Skatteetaten har hatt på å styrke innsatsen mot arbeidskriminalitet gjennom tiltak på egenhånd og ved samarbeid med andre organisasjoner og bedrifter.

At store innkjøpere og leverandører etterlever og bruker seriøse aktører, er avgjørende for å begrense handlingsrommet til de kriminelle aktørene i bransjen. Vi er derfor veldig glade for at Sykehusbygg, gjennom denne avtalen, tar på seg dette store ansvaret i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet, sier Rune Langsø Johansen, regiondirektør i Skatt Midt-Norge.