Programmet til Sykehusbyggkonferansen tar form Av Sykehusbygg HF den 15. juni 2017

På Sykehusbyggkonferansen 2017 setter vi fokus på hva som skjer både ute i verden og her hjemme når det gjelder planlegging, utvikling og bygging av sykehus. Nå kan du melde deg på konferansen!

28-29. november arrangeres Sykehusbyggkonferansen på Nidelven Hotel i Trondheim. Programmet for konferansen begynner å ta form, og administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø ser fram til spennende dager.

– Årets program samler noen av de mest interessante foredragsholderne på feltet og vi legger opp til to spennende dager hvor vi i Sykehusbygg vil dele våre erfariner samt innhente ny kunnskap. Det skal bygges og rehabiliteres sykehus for om lag 10 milliarder kroner årlig . Vi vil gi en status på viktige prosjektert som er i gang og se litt nærmere på de som er i startgropen, forteller Wedø.

Internasjonale foredragsholdere

Det er ikke bare Norge som er representert på agendaen, Sykehusbygg har også blant annet hentet inn foredragsholdere fra Finland,Sverige og USA. For eksempel vil deltakere få et innblikk i prosessen med nye Karolinska Solna – et av verdens største sykehus som er i ferd med å bli ferdigstilt og tatt i bruk. Stanley Holsteiner, sjef for programkontoret på nya Karolinska og Ulf Norehn, VD for Swedish Hospital Partners, vil grundig presentere prosjektet. De vil også komme inn på hvilke konsekvenser det har for valg av løsninger og prosesser både i prosjektering, bygging og drift, at utbygger også vil være ansvarlig for driften videre.

– For å bygge sykehus i verdensklassen trenger vi både ny kunnskap og å bli utfordret. Forhåpentligvis vil årets program motivere og inspirere oss alle i arbeidet med sykehusbygging, og med parallelle sesjoner på agendaen tror vi også at det er noe for enhver smak, avslutter Ann Elisabeth Wedø.

I tillegg til programmet legges det opp til mingling i pauser, relevante utstillere og felles festmiddag. Møteleder begge dager er Synnøve Farstad, Direktør HR og kommunikasjon i Norsk Helsenett.

Meld deg på Sykehusbyggkonferansen her.