Program

SYKEHUSBYGGKONFERANSEN 2017

28. – 29. november Scandic Nidelven Hotell Trondheim

Fremtidens Sykehus formes nå!!
Konferansierpar: Marte Lauvsnes (sjef for Plan og Utvikling) og Rune Reinaas (sykehusplanlegger) fra Sykehusbygg HF.
Last ned programmet her.

Tirsdag 28. november 2017

08.00 – 10.00
Registrering og kaffe
10.00 – 10.15
Velkommen til Sykehusbyggkonferansen 2017

Ann Elisabeth Wedø adm.dir Sykehusbygg HF

10.15 – 10.45
Fremtidens helsetjeneste – og forventning til Sykehusbygg

Innledning ved administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge og samtale med statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

10.45 – 11.15
Innovasjon i helsesektoren, kan vi lære av Finland?

Finland har tidenes største satsning på innovasjon innen helsesektoren og helseteknologi.
Pekka Sivonen, Executive Director fra TEKES, Finnish Funding Agency for Innovation, disponerer 500 millioner euro årlig for å få i gang oppblomstring av løsninger, ny teknologi og virksomheter.

11.15 – 11.40
Pause
11.40 – 12.10
Utfordringer og gevinster gjennom digitalisering i Sykehuset Østfold

Erfaringer med digitalisering etter to års drift, mobilitet, digitaliserte arbeidsprosesser og virtuelt diagnostisk senter.
Helge Stene Johansen, barnelege og fagdirektør i Sykehuset Østfold.

12.10 – 12.35
Fra store overskridelser til forutsigbar prosjektgjennomføring

Hovedgrep for å redusere risiko i sykehusbygging i California
James Pease, Regional Manager, Integrated Project Delivery, Sutter Health

12.35 – 13.00
Utvikling av kostnader i Europeiske sykehusprosjekter

Stefan Wunderlich, European Investment Bank

13.00 – 14.00
Lunsj
14.00 – 15.20
Sykehusbygg – Kommende sykehusprosjekter Norge rundt – Erfaringer fra det som er gjort

Det skal investeres 8-10 milliarder kroner årlig i sykehusbygging. Vi tar turen fra Kristiansand til Hammerfest. Vi snakker med prosjektledere, besøker byggeplasser og får innblikk i prosjektenes behov og utfordringer.

15.20 – 15.50
Pause, vi gjør oss klar til å belyse noen viktige tema for sykehus-Norge
15.50 – 16.00
Kamp mot Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Rune Langsø Johansen, regiondirektør skatt Midt-Norge og Ann Elisabeth Wedø, adm.dir fra Sykehusbygg HF.

16.00 – 17.30
Introduksjon til onsdagens parallellsesjoner
 • Hvordan vil jeg bli møtt – hvilke behov skal et bygg for psykisk helse ivareta?

  Dagfinn Bjørgen; Leder av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling.

 • Fra moderne transplantasjonskirurgi til sanatorier for pasienter med multiresistente bakterier.

  Hvilke konsekvenser får framveksten av multiresistente bakterier for sykehusdrift, planlegging og bygningsmessige løsninger?
  Egil Lingaas, leder for avd. for smittevern OUS dr. med, spesialist i mikrobiologi.

 • Mer sykehus for pengene; erfaringer fra USA

  Mer effektiv prosjektering og bygging -Hva er hovedproblemstillingene som må håndteres for å lykkes?
  Klas Berghede, production manager (Van Ness Hospital Project) The Boldt Company.

19.00 – 19.30
Aperitiff i vrimlearealet utenfor plenumssalen
19.30 –
Middag i plenumssalen

 

 

Onsdag 29. november 2017

08.00 – 08.30
Vi våkner med musikk i vrimlearealet
08.30 – 11.30
Bygg for psykisk helse
Møllenberg


Møteleder: Rune Reinaas, Sykehusplanlegger, Sykehusbygg HF


Kropp og psyke i samme bygg.

Erfaringer fra 2,5 års drift ved Sykehuset Østfold, Kalnes
Irene Dahl Andersen, Viseadm. dir. Sykehuset Østfold


Ny rettspsykiatri Sct. Hans Hospital Roskilde

Tilde Rye Andersen, ledelses‐ og organisasjonskonsulent Sct. Hans, Hospital Roskilde


Helix Rättspsykiatrisk anlägning, Stockholm

Magnus Kristiansson assisterende virksomhetssjef/seksjonssjef, samt sikkerhetsansvarlig ved Rättspsykiatri Vård Stockholm


Planlegging av nye sikkerhetspsykiatribygg i Norge

Arild Vassenden, Sykehusplanlegger i Sykehusbygg HF


Arkitektur for psykisk helse, Presentasjon av Rättspsykiatrisk Centrum Trelleborg

Hanna Åkerlund, arkitekt SAR/MSA, BSK Arkitekter Anna Espling Rolf, arkitekt og sjef for Helse og Omsorg, LINK


Paneldiskusjon og oppsummering
Smittevern
Gamle bybro


Møteleder: Ole John W Førland, Prosjektleder, Sykehusbygg HF


Hva betyr en framtid med økende multiresistens for kapasitet, dimensjonering og utforming av sykehusareal?

Erfaringer fra universitetsklinikken i Skåne
Torsten Holmdahl, overlege infeksjonsklinikken, Skåne universitets-sykehus, Malmö
Peter Lanbeck Chef programkontoret, Skåne universitetssykehus Malmö


Sentral eller desentral sengevask?

Lena Johansen hygienesykepleier Sykehuset Østfold HF Avdeling for smittevern
Lena Løkken Krogsveen, ass. Enhetsleder Kliniske service, avd. for interne tjenester, Diakonhjemmet Sykehus


Operasjonsområdet – hva er viktig for å unngå postoperative infeksjoner?

Marit Glende Johnsen Leder på operasjonsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kari Solem Aune, fagansvarlig spesialrom Sykehusbygg HF


Byggveileder for smittevern

Liv Haugen, Spesialrådgiver medisin, Sykehusbygg HF


Paneldiskusjon og oppsummering
Effektiv byggeprosess
Plenumssalen


Møteleder: Kjell Ivar Bakkmoen, Fagansvarlig BIM, Sykehusbygg HF


Sykehusbygg HF sitt perspektiv, oppdrag, metodeutvikling, standardromskatalog og tidligfaseveileder

Kjell Ivar Bakkmoen, Fagansvarlig BIM, Sykehusbygg HF


Nye grep for effektiv byggeprosess – Prosjektpresentasjoner

Kirkenes‐prosjektet
v/ prosjektleder Gunnar Stumo LHL
v/prosjektleder Egil Wahl representerer byggherre Tønsberg‐prosjektet
v/ prosjektdirektør Tom Einertsen
Van Ness Hospital Project
v/ prosjektleder Klas Berghede, The Boldt Company


Workshop

Gjennomføringsstrategier for å oppnå en effektiv byggeprosess
‐ Sykehusbygg ber om råd og refleksjoner.
Ledet av:
Lars Abrahamsen, Fungerende sjef for Prosjektering og bygging, Sykehusbygg HF
Arild Mathisen, prosjektleder, Sykehusbygg HF


Paneldiskusjon og oppsummering
11.30 – 12.30
Lunsj
12.30 – 14.30
Nye Karolinska Solna i Stockholm

Plenumssalen
Utbygger har ansvaret for driften i 25 år. Hvilke konsekvenser har det for valg av løsninger og prosesser både i prosjektering, bygging og drift?
Presentasjon av prosjektet, funksjonelle løsninger, logistikk, planløsninger, arkitektur, sykehusdrift, tekniske løsninger.
Stanley Holsteiner, sjef for programkontoret for nye Karolinska.
Ulf Norehn, VD Swedish Hospital Partners.

14.30 – 15.00
Avslutning