Nya Karolinska Solna presenteres onsdag 29. november Av Sykehusbygg HF den 1. september 2017

Prosjektet som innebærer et nytt sykehus ved Karolinska Universitetssykehus, rett utenfor Stockholm, har fått navnet Nye Karolinska Solna (NKS). Allerede i november 2016 tok de i mot de første pasientene. Det er planlagt å være ferdigstilt i 2018. Det nye universitetssykehuset skal drive med høyspesialisert behandling og forskning på de sykeste pasientene, og utføre kompliserte behandlinger. Prosjektet kan sammenlignes med Rikshospitalet i Norge.

Byggekostnader estimert til 15,5 mrd. SEK

NKS er en del av et større prosjekt med fokus på utbygging av sykehus i Stockholm og Sverige. Nybygget er på totalt 330.000 m2 og har 630 en-sengs rom og 36 operasjonsrom. I den opprinnelige OPS avtalen med Skanska er byggekostnaden estimert til 14,5 mrd. SEK. NKS vant nylig den internasjonale arkitekturprisen European Healthcare Design Awards for 2017 i kategorien Future Healthcare Design.

Skal presentere prosjektet på Sykehusbyggkonferansen

Gjennom OPS kontrakten har utbygger ansvaret for driften i 25 år, noe som skaper virkninger i valg av løsninger og prosesser både i prosjekteringen, byggingen og driften. Ulf Norehn er VD for Swedish Hospital Partners som har ansvaret for å prosjektere, bygge, drifte og finansiere det nye sykehuset. Stanley Holsteiner er programdirektør for Nye Karolinska Solna. Sammen skal de presentere prosjektet, sammen med de funksjonelle løsningene, logistikken, planløsningen, arkitekturen, sykehusdriften og de tekniske løsningene som følger med.

 

Les mer om programmet for Sykehusbyggkonferansen her