Presentasjonene fra Sykehusbyggkonferansen 2017 Av Sykehusbygg HF den 8. desember 2017

Sykehusbyggkonferansen 2017 hadde et program med mange spennende foredrag, og det var mye god og nyttig kunnskap som ble delt.

Mange har etterspurt presentasjonene fra årets foredrag.

Foredragene vil fortløpende bli gjort tilgjengelige for nedlasting, og du kan finne presentasjonene på denne linken.