Hvilke behov bør bygg for psykisk helse ivareta? Av Sykehusbygg HF den 11. oktober 2017

På årets sykehusbyggkonferanse setter vi fokus på bygg for psykisk helse. Når sykehuset blir ditt andre hjem er pasientenes og institusjonenes behov viktige i utformingen av bygget.

I utformingen av bygg som skal fylle en rolle er det viktig at det er designet med brukernes behov i tankene. I et bygg for psykisk helse må pasienters behov for rett til privatliv og institusjonens behov for sikring være hovedfokus når bygget skal utformes. På Sykehusbyggkonferansen får du høre foredraget til Dagfinn Bjørgen som skal snakke om hvilke behov et bygg for psykisk helse burde ivareta.

Bjørgen er daglig leder på Kompetansesenteret for Brukererfaring og Tjenesteutvikling.
KBT Midt-Norge er et kompetansesenter dedikert til å løfte frem brukerne. Deres erfaringsbaserte kunnskap er like viktig som tradisjonell fagkunnskap i utviklingen av helsetilbud.

I tillegg har Bjørgen vært tillitsvalgt på ulike nivå i brukerorganisasjoner innen psykisk helse-feltet i flere år. Siden 2000 har han også jobbet med ”Bruker Spør Bruker”- prosjektet, som er en dialogbasert evalueringsmetode som skal gi konkrete tilbakemeldinger på praksis og bedre dialog med brukere.

Ditt andre påtvungne hjem
I sitt foredrag ønsker han å belyse pasientenes rett til privatliv og institusjonenes behov for sikring, som bygger på grunnleggende menneskerettigheter.

– Institusjonen blir ditt andre, påtvungne hjem hvor grunnleggende ting i bygget blir viktig for deg. I hvilken grad bygget legger til rette for trygghet og muligheten til å ivareta grunnleggende behov i en psykisk krise er avgjørende, forteller Bjørgen.

Foredraget til Bjørgen, med tittelen ”Hvordan vil jeg bli møtt?”, vil handle om hvilke behov et bygg for psykisk helse burde ivareta.

– Når man er delaktig i utforming av sykehusbygg burde det være øverst på listen å ivareta brukernes interesser. I et bygg hvor brukerne har psykiske utfordringer er det dem man burde designe for, avslutter han.

Sykehusbyggkonferansen går av stabelen 28.-29.november, med spennende foredrag om planlegging, utvikling og bygging av sykehus. Ønsker du å være med på å forme og bygge fremtidens sykehus? Meld deg på konferansen i dag!

http://www.sjukehusbyggkonferansen.no/pamelding/

Besøk hjemmesiden http://kbtmidt.no for mer informasjon.