Helseteknologi: Vi ser til Finland Av Sykehusbygg HF den 8. juni 2017

Vårt naboland Finland har tidenes største satsning på utvikling innen helsesektoren og helseteknologi. Pekka Sivonen, Executive Director fra TEKES, Finnish Funding Agency for Innovation, kommer til Sykehusbyggkonferansen for å snakke om den finske satsingen.

Sivonen disponerer på vegne av myndighetene hele 500 millioner euro (!) hvert år fremover for å få i gang oppblomstring av løsninger, ny teknologi og virksomheter. På Sykehusbyggkonferansen vil vi få en innføring i hva Finland gjør på dette området, og hvordan de jobber strategisk med utvikling av helseteknologi.

– Finnene er meget dyktige til å få til næringsvirksomhet og utvikle moderne teknologi, og vi er derfor svært fornøyde med at Pekka Sivonen kommer på vår konferanse. Skal vi bygge sykehus i verdensklasse, er vi helt avhengige av å ta i bruk innovativ helseteknologi. Det kommer til å bli utrolig inspirerende å få innblikk i Finlands satsning» sier Tore Inderåk, fagansvarlig for IKT i Sykehusbygg.

Sykehusbyggkonferansen samler hele bransjen for å forme fremtidens sykehusbygg. Konferansen finner sted i Trondheim 28-29 november. Meld deg på konferansen her.

Les mer om Sivonen sine tanker her.