Peter Lanbeck

Peter Lanbeck
  • Chef programkontoret, Skåne Universitetssykehus

Peter deltar sammen med Torstein Holmdahl i paralellsesjon for smittevern.

Peter Lanbeck och Torsten Holmdahl är infektionsläkare från Skåne.

En ny infektionsklinik färdigställdes i Malmö 2010. De idéér som låg bakom programmet har dokumenterats vetenskapligt och blivit en del av Torsten Holmdahls nyligen framlagda avhandling vid Lund Universitet.

Mine foredrag