Pekka Sivonen

Pekka Sivonen
  • Executive Director, TEKES, Finnish Funding Agency for Innovation

Pekka Sivonen, Executive Director fra TEKES, Finnish Funding Agency for Innovation, kommer til Sykehusbyggkonferansen for å snakke om den finske satsingen.