Lena Løkken Krogsveen

Lena Løkken Krogsveen
  • Assisterende enhetsleder i enhet for klinisk service på Diakonhjemmet sykehus

Jobber som assisterende enhetsleder i enhet for klinisk service på Diakonhjemmet sykehus, vært der siden 2014. Utdannet  husøkonom og serviceledelse som senere er endret til facility management.

Enheten er ansvarlig for portører, biler/bud, renhold og tekstil og sengevaskeri.

Lena holder foredraget: «Sentralt sengevaskeri, en helhetlig leveranse» på dag to av konferansen.

Mine foredrag