Irene Dahl Andersen

Irene Dahl Andersen
  • Viseadministrerende direktør, Sykehuset Østfold

Irene Der Viseadministrerende direktør ved Sykehuset Østfold, med driftsansvar for klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

I nytt sykehus på Kalnes hadde Irene hovedansvar for planlegging av psykisk helsevern integrert med somatikk i nytt sykehus på Kalnes.

Irene deltar i parallellsesjon for psykisk helsevern dag 2.

Mine foredrag