Dagfinn Bjørgen

  • Leder av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Hvordan vil jeg bli møtt, hvilke behov skal et bygg for psykisk helsevern ivareta?

Mine foredrag