Ann Elisabeth Wedø

Ann Elisabeth Wedø
  • Administrerende direktør
  • Selskap: Sykehusbygg HF

Ann Elisabeth Wedø er administrerende direktør i Sykehusbygg og har vært det siden oppstarten i 2015. Hun kom da fra stillingen som høgskoledirektør på Høgskolen i Oslo og Akershus og har også tidligere arbeidet i Deloitte. I tillegg har hun hatt en rekke styreverv, sitter nå som styremedlem i Olavshallen AS samt at hun er vara til styret i SINTEF.

På Sykehusbyggkonferansen vil hun gjøre opp status for Sykehusbyggs arbeid gjennom de to siste årene, og hvilke gevinster som kan vises til.

Du kan se hennes åpning fra Sykehusbyggkonferansen 2016 her: https://www.youtube.com/watch?v=_0ZUGu6nmVU

Mine foredrag