250 påmeldte til Sykehusbyggkonferansen 2017 Av Sykehusbygg HF den 7. november 2017

Interessen er stor for årets Sykehusbyggkonferanse. Over 250 er nå påmeldt til konferansen hvor foredragsholdere kommer fra inn- og utland. Det er tredje året på rad at konferansen avholdes.

Sykehusbyggkonferansen setter fokus på hva som skjer innen sykehusbygging, både i Norge og ute i verden. Store aktører innen bygg og anlegg, psykiatri, og helse kommer til konferansen. Den to dager lange konferansen vil blant annet ha foredrag om bygg for psykisk helse, smittevern, effektive byggeprosesser, samt presentere status på Sykehusbygging i Norge, og dele utfordringer og erfaringer som gjør at nivået på fagkunnskapen styrkes.

– Dette er veldig gøy! Det har aldri vært så mange påmeldte til Sykehusbyggkonferansen, og at den vokser for hvert år er veldig hyggelig. Det viser at sykehusbygging er noe som interesserer mange, og at det er et område som er hendelsesrikt. Sykehusbyggkonferansen er viktig, ikke bare fordi man deler erfaringer, men også for muligheten til å treffe de som er vesentlige for deg og din virksomhet. Det er en fin plattform til å skape dialog innad i bransjen, forteller ansvarlig for konferansen Jens Eirik Ramstad.

Internasjonale foredragsholdere
På konferansen skal blikket også rettes utover og hvordan fokus på helse og sykehusbygging er i utlandet. Foredragsholdere fra Sverige, Finland og USA kommer for å fortelle om hvordan deres nasjoner satser på bygging av sykehus. Et av disse er Pekka Sivonen fra Finland, Daglig leder i TEKES; Finnish Funding Agency for Innovation. Finland har tidenes største satsning på innovasjon innen helsesektoren og helseteknologi, og disponeres årlig 500 millioner euro for å løfte teknologi, innovasjon og løsninger.

– Finland driver nå med en inspirerende satsning. Dette er nyskapning i stor skala! Vi syntes det er veldig flott å både høre om en nasjon som satser så stort på noe vi mener er viktig, men også å få Sivonen til Trondheim for å fortelle og dele erfaringer om dette prosjektet, sier Ramstad.

Mer effektiv bygging
Sykehusbygg har et ansvar for å bidra til en framtidsrettet utvikling av sykehusbygging i Norge. Dette skal de gjøre gjennom læring, innovasjon og erfarings- og kompetanseoverføring. Sykehusbyggkonferansen er en del av dette ansvaret, og gjennom konferansen er målet å utveksle erfaring slik at byggingen av sykehus blir bedre, og mer effektiv.

Det er fortsatt plasser igjen på årets konferanse. Meld deg på her; http://www.sjukehusbyggkonferansen.no/pamelding/